ฐานรองที่นอนแบบมีหัวเตียง

ผลงาน ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง ของกุลทอง

Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

ฐานรองที่นอนแบบมีหัวเตียง ฐานเตียง เตียงนอนกาญจนบุรี เตียงนอนสำหรับโครงการ

เตียงรุ่น Bed-Three จำนวน 26 หลัง

กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของ เตียงใส่ของฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงมีลิ้นชัก เตียงมีช่องเก็บของ

เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง จำนวน 5 หลัง และฟูกที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง จำนวน 6 หลัง

ส่ง ดร.วิลาวัลย์(ใหญ่) ธรรมชาติ ปากช่อง นครราชสีมา

เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงนอนมีลิ้นชักฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชักฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงเก็บของเตียงนอนหุ้มหนัง เตียงมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงนอนมีหัวเตียงเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงมีที่เก็บของ เตียงหุ้มนังมีลิ้นชักเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงนอนมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงนอนมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอน ฐานเตียงนอนเตียงลิ้นชัก เตียงมีที่เก็บของ เตียงประหยัดพื้นที่ เตียงหุ้มหนังเตียงนอนมีลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ ฐานรองที่นอน เตียงนอนสั่งทำเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของเตียงมีลิ้นชักเก็บของ เตียงกล่องเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชักเตียงมีลิ้นชักเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงกล่องเก็บของเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของเตียงมีลิ้นชักเรียบ เตียงเก็บของ เตียงมีที่ใส่ของเตียงลิ้นชัก ฐานเตียงมีลิ้นชัก ลิ้นชักใต้เตียงเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงสั่งผลิต เตียงปรับขนาดเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน หัวเตียงดึงบุ๋ม เตียงสั่งทำเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงใส่ของ ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังมีหัวเตียง เตียงเก็บของ เตียงคอนโด เตียงโรงแรมเตียงลิ้นชัก เตียงสั่งทำ เตียงหุ้มหนัง เตียงเก็บของ หัวเตียงดึงบุ๋มเตียงนอนสั่งทำ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานเตียงนอน เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชักเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานเตียงมีลิ้นชักเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานเตียงมีลิ้นชัก เตียงเก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงเก็บของ ฐานเตียงมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงนอนเพชรบุรีเตียงเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก ฐานเตียงมีที่เก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของฐานเตียงมีลิ้นชัก เตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงสั่งทำ เตียงใส่ของเตียงนอนมีลิ้นชักเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงแบบมีหัวเตียงเตียงนอนมีลิ้นชักเก็บของ เตียงแบบมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก


Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์เตียงลิ้นชัก เตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงบุนวม เตียงเก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงหัวบุนวม เตียงเก็บของเตียงหุ้มหนัง เตียงหัวบุนวม ฐานรองที่นอน เตียงดีไซน์เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงหัวบุนวมเตียงหัวบุ เตียงหัวนวม เตียงหุ้มหนัง ฐานเตียงเตียงหัวบุ เตียงหัวนวม เตียงหุ้มหนัง ฐานเตียงเตียงหัวบุ ฐานเตียง เตียงหัวนวม เตียงหุ้มหนังเตียงหัวบุนวม เตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของเตียงหัวบุนวม เตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของหัวเตียงบุนวมหนา หัวเตียงยึดฐานเตียง หัวเตียงหุ้มหนังเตียงดีไซด์ ฐานรองที่นอน หัวเตียงดึงกระดุมหัวเตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอนหัวเตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน หัวเตียงตอกหมุดฐานรองที่นอน เตียงนอนหัวเตียงดึงกระดุมฐานรองที่นอน เตียงนอนหัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงตอกหมุดเตียงหุ้มหนัง หัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงตอกหมุดเตียงเจ้าหญิง หัวเตียงตอกหมุด หัวเตียงดึงกระดุมหัวเตียงตอกหมุด เตียงเจ้าหญิง หัวเตียงดึงกระดุมเตียงดึงกระดุม เตียงเจ้าหญิง เตียงลิ้นชักหุ้มหนังเตียงหุ้มหนัง เตียงดึงกระดุม เตียงเจ้าหญิง เตียงดีไซน์ เตียงสีชมพูหัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์เตียงหุ้มหนัง เตียงดึงกระดุม เตียงเจ้าหญิง เตียงดีไซน์เตียงดึงกระดุม ฐานเตียงหุ้มหนัง เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชักฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงตอกหมุด เตียงหุ้มหนังฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงตอกหมุด เตียงหุ้มหนังเตียงสีชมพู เตียงหุ้มหนัง เตียงดึงกระดุม เตียงเจ้าหญิง เตียงดีไซน์เตียงหุ้มหนัง เตียงเจ้าหญิง เตียงสีชมพู เตียงดึงกระดุม เตียงดีไซน์ฐานรองที่นอน หัวเตียงตอกหมุด เตียงหุ้มหนังผ้าไหม เตียงสีขาว เตียงนอนพัฒนาการฐานรองที่นอน หัวเตียงตอกหมุด เตียงเจ้าหญิง เตียงหุ้มหนังเตียงหุ้มหนัง หัวเตียงแบบขั้นบันได เตียงดีไซน์ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนังดีไซน์ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนังดีไซน์ หัวเตียงดึงกระดุมหัวเตียงดึงกระดุม ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก ฐานเตียงนอน เตียงเก็บของเตียงนอนหัวเตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง เตียงมีลิ้นชักเตียงนอนมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนัง หัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงแบบมีปึก เตียงดีไซน์ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงมีปีก ปีกหัวเตียง เตียงดีไซน์ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงบุ๋ม เตียงคอนโดเตียงหุ้มหนัง หัวเตียงดึงกระดุม เตียงสั่งทำ เตียงปรับขนาดเตียงดึงกระดุม เตียงดีไซน์ เตียงบล๊อค ฐานรองที่นอน เตียงสั่งทำ


Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

เตียงเก็บของ หัวเตียงทรงเรขาคณิต เตียงลิ้นชักเตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอน เตียงสั่งผลิตเตียงสั่งทำ เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงสั่งผลิตเตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงสั่งผลิตเตียงมีหัวเตียง หัวเตียงปักหมุด ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงคอนโดฐานรองที่นอน ฐานเตียง เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ เตียงนอนกาญจนบุรีเตียงหุ้มหนังแบบมีหัวเตียง เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนังมีหัวเตียง ฐานรองที่นอน เตียงดีไซน์ เตียงนอนกาญจนบุรีฐานรองที่นอนแบบมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนังฐานเตียงดีไซน์ ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง เตียงสั่งทำ เตียงราคาโรงงานเตียงดีไซน์มีหัวเตียง เตียงนอนสั่งผลิต ฐานรองที่นอน เตียงโรงแรมเตียงนอนมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ ฐานรองเตียงหัวเตียงแบบยึดกับฐานเตียง หัวเตียงสำเร็จ หัวเตียงแขวนผนัง

ผลงาน ฐานรองที่นอนแบบมีหัวเตียง

ผลงาน ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง ของกุลทอง

Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

ฐานรองที่นอนแบบมีหัวเตียง ฐานเตียง เตียงนอนกาญจนบุรี เตียงนอนสำหรับโครงการ

เตียงรุ่น Bed-Three จำนวน 26 หลัง

กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของ เตียงใส่ของฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงมีลิ้นชัก เตียงมีช่องเก็บของ

เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง จำนวน 5 หลัง และฟูกที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง จำนวน 6 หลัง

ส่ง ดร.วิลาวัลย์(ใหญ่) ธรรมชาติ ปากช่อง นครราชสีมา

เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงนอนมีลิ้นชักฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชักฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงเก็บของเตียงนอนหุ้มหนัง เตียงมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงนอนมีหัวเตียงเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงมีที่เก็บของ เตียงหุ้มนังมีลิ้นชักเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงนอนมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงนอนมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอน ฐานเตียงนอนเตียงลิ้นชัก เตียงมีที่เก็บของ เตียงประหยัดพื้นที่ เตียงหุ้มหนังเตียงนอนมีลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ ฐานรองที่นอน เตียงนอนสั่งทำเตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของเตียงมีลิ้นชักเก็บของ เตียงกล่องเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชักเตียงมีลิ้นชักเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงกล่องเก็บของเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของเตียงมีลิ้นชักเรียบ เตียงเก็บของ เตียงมีที่ใส่ของเตียงลิ้นชัก ฐานเตียงมีลิ้นชัก ลิ้นชักใต้เตียงเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงสั่งผลิต เตียงปรับขนาดเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน หัวเตียงดึงบุ๋ม เตียงสั่งทำเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงใส่ของ ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนังมีหัวเตียง เตียงเก็บของ เตียงคอนโด เตียงโรงแรมเตียงลิ้นชัก เตียงสั่งทำ เตียงหุ้มหนัง เตียงเก็บของ หัวเตียงดึงบุ๋มเตียงนอนสั่งทำ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานเตียงนอน เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชักเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานเตียงมีลิ้นชักเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานเตียงมีลิ้นชัก เตียงเก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงเก็บของ ฐานเตียงมีลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงนอนเพชรบุรีเตียงเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก ฐานเตียงมีที่เก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของฐานเตียงมีลิ้นชัก เตียงลิ้นชัก เตียงเก็บของ เตียงสั่งทำ เตียงใส่ของเตียงนอนมีลิ้นชักเก็บของ เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก เตียงแบบมีหัวเตียงเตียงนอนมีลิ้นชักเก็บของ เตียงแบบมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชัก


Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์เตียงลิ้นชัก เตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงบุนวม เตียงเก็บของเตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงหัวบุนวม เตียงเก็บของเตียงหุ้มหนัง เตียงหัวบุนวม ฐานรองที่นอน เตียงดีไซน์เตียงลิ้นชัก เตียงหุ้มหนัง เตียงหัวบุนวมเตียงหัวบุ เตียงหัวนวม เตียงหุ้มหนัง ฐานเตียงเตียงหัวบุ เตียงหัวนวม เตียงหุ้มหนัง ฐานเตียงเตียงหัวบุ ฐานเตียง เตียงหัวนวม เตียงหุ้มหนังเตียงหัวบุนวม เตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของเตียงหัวบุนวม เตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงเก็บของหัวเตียงบุนวมหนา หัวเตียงยึดฐานเตียง หัวเตียงหุ้มหนังเตียงดีไซด์ ฐานรองที่นอน หัวเตียงดึงกระดุมหัวเตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอนหัวเตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน หัวเตียงตอกหมุดฐานรองที่นอน เตียงนอนหัวเตียงดึงกระดุมฐานรองที่นอน เตียงนอนหัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงตอกหมุดเตียงหุ้มหนัง หัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงตอกหมุดเตียงเจ้าหญิง หัวเตียงตอกหมุด หัวเตียงดึงกระดุมหัวเตียงตอกหมุด เตียงเจ้าหญิง หัวเตียงดึงกระดุมเตียงดึงกระดุม เตียงเจ้าหญิง เตียงลิ้นชักหุ้มหนังเตียงหุ้มหนัง เตียงดึงกระดุม เตียงเจ้าหญิง เตียงดีไซน์ เตียงสีชมพูหัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์เตียงหุ้มหนัง เตียงดึงกระดุม เตียงเจ้าหญิง เตียงดีไซน์เตียงดึงกระดุม ฐานเตียงหุ้มหนัง เตียงหุ้มหนังมีลิ้นชักฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงตอกหมุด เตียงหุ้มหนังฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงตอกหมุด เตียงหุ้มหนังเตียงสีชมพู เตียงหุ้มหนัง เตียงดึงกระดุม เตียงเจ้าหญิง เตียงดีไซน์เตียงหุ้มหนัง เตียงเจ้าหญิง เตียงสีชมพู เตียงดึงกระดุม เตียงดีไซน์ฐานรองที่นอน หัวเตียงตอกหมุด เตียงหุ้มหนังผ้าไหม เตียงสีขาว เตียงนอนพัฒนาการฐานรองที่นอน หัวเตียงตอกหมุด เตียงเจ้าหญิง เตียงหุ้มหนังเตียงหุ้มหนัง หัวเตียงแบบขั้นบันได เตียงดีไซน์ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนังดีไซน์ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนังดีไซน์ หัวเตียงดึงกระดุมหัวเตียงดึงกระดุม ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชัก ฐานเตียงนอน เตียงเก็บของเตียงนอนหัวเตียงดึงกระดุม เตียงหุ้มหนัง เตียงมีลิ้นชักเตียงนอนมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนัง หัวเตียงดึงกระดุม หัวเตียงแบบมีปึก เตียงดีไซน์ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงมีปีก ปีกหัวเตียง เตียงดีไซน์ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง หัวเตียงดึงบุ๋ม เตียงคอนโดเตียงหุ้มหนัง หัวเตียงดึงกระดุม เตียงสั่งทำ เตียงปรับขนาดเตียงดึงกระดุม เตียงดีไซน์ เตียงบล๊อค ฐานรองที่นอน เตียงสั่งทำ


Click !! ที่รูป เพื่อดูรายละเอียด

เตียงเก็บของ หัวเตียงทรงเรขาคณิต เตียงลิ้นชักเตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอน เตียงสั่งผลิตเตียงสั่งทำ เตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงสั่งผลิตเตียงหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน เตียงสั่งผลิตเตียงมีหัวเตียง หัวเตียงปักหมุด ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เตียงคอนโดฐานรองที่นอน ฐานเตียง เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ เตียงนอนกาญจนบุรีเตียงหุ้มหนังแบบมีหัวเตียง เตียงดีไซน์ ฐานรองที่นอนเตียงหุ้มหนังมีหัวเตียง ฐานรองที่นอน เตียงดีไซน์ เตียงนอนกาญจนบุรีฐานรองที่นอนแบบมีหัวเตียง เตียงหุ้มหนังฐานเตียงดีไซน์ ฐานเตียงแบบมีหัวเตียง เตียงสั่งทำ เตียงราคาโรงงานเตียงดีไซน์มีหัวเตียง เตียงนอนสั่งผลิต ฐานรองที่นอน เตียงโรงแรมเตียงนอนมีลิ้นชัก ฐานรองที่นอน เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์เตียงหุ้มหนัง เตียงดีไซน์ ฐานรองเตียงหัวเตียงแบบยึดกับฐานเตียง หัวเตียงสำเร็จ หัวเตียงแขวนผนัง

26 เตียงลิ้นชัก หุ้มหนัง มีหัวเตียง หุ้มหนัง ผ้าไหม Bed-Four ขนาด 3.5 ฟุต (มีโปรโมชั่น)

ฐานรองที่นอนหุ้มหนัง มีลิ้นชัก พร้อมหัวเตียง รุ่น Bed-Four ขนาด 3.5 ฟุต ราคาเพียง 10,500 บาท ด่วน!!! เฉพาะรุ่นนี้ สีนี้(AW-17) มีโปรโมชั่นเพียง 10,000 บาท เท่านั้น (ต้องมีจำนวน)

เป็น ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง เก็บของ, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ฐานเตียงนอนดีไซน์มีหัวเตียง, Leather drawer Bed base, Bedding Furniture ทำให้ฐานรองที่นอนมีความสวยงามยิ่งขึ้น หัวเตียงสูง 110 ซม. สามารถเลือกแบบหัวเตียงได้หลายแบบตามต้องการ และยังมีลิ้นชักสำหรับใส่ของ ด้านข้างหรือด้านปลายเตียง ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บของ เป็นฐานรองเตียงที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอย ราคาจับต้องได้ ผสานความเรียบหรู นิยมมากในงาน บ้านพักอาศัย โครงการคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ วัสดุที่ใช้เน้นวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน วัสดุหุ้มมีให้เลือกหลายแบบหลายสี ฐานเตียงมีความสูง 32 เซนติเมตร ยาว 205 เซนติเมตรเป็นฐานแบบไม่ติดขาตั้ง จึงทำให้ลดปัญหาเรื่องความสกปรกใต้ฐานรองที่นอน มีขอบเตียงขึ้นมาเพื่อล็อคที่นอน ไม่ให้ที่นอนเลื่อนหลุดจากเตียง

เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง ฐานรองที่นอน ฐานเตียงนอนดีไซน์ เตียงนอนสั่งทำ เตียงเก็บของ

ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, Leather drawer Bed base,  Bedding Furniture,  Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed    

         ฐานรองที่นอนเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักราคาโรงงาน, โรงงานผลิตฐานรองที่นอนหุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียงดีไซน์, ฐานรองที่นอนดีไซน์หุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงที่นอนพร้อมหัวเตียงดีไซน์หุ้มหนังมีลิ้นชัก, เตียงลิ้นชักพร้อมหัวเตียงบุหนังดีไซน์, รับซ่อมหุ้มเบาะฐานรองที่นอนโซฟาเบดราคาโรงงาน, ฐานรองที่นอนดีไซน์พร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ฐานรองที่นอนพร้อมลิ้นชัก, Bed base with leather bed with drawer factory price, Bed base drawer leather with headboard

          www.kulthong.com  KulThong Design กุลทอง Tel : 083-6830827  Line : kulthong007  #ฐานรองที่นอน #ฐานรองเตียง #ฐานเตียงนอน #ฐานเตียง #เตียงลิ้นชัก #ตู้ลิ้นชักข้างเตียง #เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน #เตียงหนัง #ฐานรองที่นอนเตียงลิ้นชัก #ฐานเตียงนอนดีไซน์ #KulThong #กุลทอง #บล็อคเตียง #ฐานแบบมีลิ้นชัก #เตียงลิ้นชักเก็บของ #ที่นอนลิ้นชัก #เตียงนอนเก็บของ #เตียงบล็อกหุ้มหนัง #เตียงดีไซน์ #เตียงบุหนัง #เตียงสั่งผลิต #เตียงเด็ก #เตียงวินเทจ #เตียงนอนราคาถูก #เตียงเก็บของ #ชุดห้องนอน #ขายเตียงนอน #ฟูกที่นอน #ฐานแบบไม่มีหัวเตียง #หัวเตียงดีไซน์ #เตียงนอนสั่งทำ #เตียงนอนสวย #เตียงแบบมีลิ้นชัก #ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง #เตียงเจ้าหญิง #โซฟา #ราคาถูก #หัวเตียงหุ้มหนัง #ตู้ข้างเตียง #เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น #ฐานไม่มีหัวเตียง #ซ่อมหุ้มเบาะ #โรงงานผลิตและจำหน่าย #เตียงนอน #เตียงดีไซน์พร้อมหัวเตียง #เตียงสไตล์โมเดิร์น #ที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง #ยางอัด #ฟองอัด #ผ้าไมโครสปัน #ห้องนอน #จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง #เตียงนอน #เตียงเอนกประสงค์ #เตียงนอนสั่งผลิต #เตียงนอนดีไซน์ #โซฟาเบด #mattress #LeatherdrawerBedbase #bed #beddesign #furniture #BeddingFurniture #HeadBoardboxbedframe #BedDesign #Sofabed #DrawerBedBase #LeatherBedding #MattressBase

ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักเก็บของ, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงลิ้นชักหุ้มหนังไม่มีหัวเตียง, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เตียงบล็อค, ไม่มีหัวเตียง, ที่นอน, เตียงนอนเก็บของ, เตียงสไตล์โมเดิร์น, เตียงเอนกประสงค์, เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบุหนัง, เตียงสั่งทำ, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, ฟูกที่นอน, โรงงานผลิตและจัดจำหน่าย, ฐานรองเตียง, ฐานเตียง, เตียงนอน, ดีไซน์, เฟอร์นิเจอร์, ชุดห้องนอน, เตียงมีลิ้นชัก, เก็บของใต้เตียง, หัวเตียงดีไซน์, เตียงเด็ก, เตียงวินเทจ, โต๊ะหัวเตียง, Mattress base, Bed base, Drawer base, Leather bed, Bed Frame, Head Board, Modern Leather Bed, Leather drawer Bed base, Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed

 

เตียงแบบมีลิ้นชักเก็บของ, ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, บล็อคเตียง, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, เตียงนอนพร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, ตู้ข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก, เตียงหัวเบาะ, เตียงพร้อมที่เก็บของ, เตียงเหล็กกล่อง, เตียงพับติดผนัง, เตียงนอนพับเก็บได้, หัวบุเตียงนอน, เตียงหัวเสาหุ้มผนัง, กล่องเก็บของใต้เตียง, เตียงเคลือบเมลามีน, เตียงสั่งผลิต, เตียงกำมะหยี่, หัวเตียงหุ้มหนัง, เตียงแนวตั้ง, แนวนอน, เตียงคลาสสิค, เตียงลอฟท์, เตียงการ์ตูน, เตียงเจ้าหญิง, เจ้าชาย, เตียงหัวแบน, เตียงน่ารัก, เตียงคู่, เตียงเดี่ยว, เตียงลิ้นชัก, เตียงนอนดีไซน์, ฐานรองที่นอนพร้อมหัวเตียง, ขายเตียงนอน, เตียงหุ้มหนังเทียม, หุ้มหนังแท้, เตียงนอนวินเทจ, เตียงนอนราคาถูก, เตียงไม้, เตียงสองชั้น, เตียงพร้อมที่เก็บของ, เตียงยกพื้น, เตียงแบบยกสูง, เตียงแบบมีลิ้นชักเก็บของพับติดผนัง, เตียงไม้หุ้มหนัง, เตียงเหล็ก, เตียงสองชั้น, เตียงดีไซน์, เตียงเคลือบเมลามีน, เตียงเกรดพรีเมี่ยม, เตียงพับ, โครงเตียง, เตียงผนังหลากหลายรุ่น, เตียงยกพื้นเตียงขึ้นได้, โครงเตียงสูง / ต่ำ, ขาเตียง, เตียงซ่อน

 

เบาะรองที่นอน, ที่นอนเป่าลม, ที่นอนปิคนิค, ห้องนอน, ชุดเครื่องนอน, ที่นอนสปริง, ที่นอนยางพารา, พ็อกเก็ตสปริง, ที่นอนพับ, ที่นอนหุ้มผ้า, เตียงนอนโฮมโปร, หมอนยางพารา, หมอนรองคอ, หมอนผ้าห่ม, หมอนอิง, บางโพ, index, โต๊ะข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก, การนอน, พักผ่อน, ของตกแต่งบ้าน, เครื่องนอน, หมอนหนุน, นอนหลับสบาย, ที่นอน 2 ชั้น, ที่นอนเพื่อสุขภาพ, ที่นอนใยมะพร้าว, ที่นอนหุ้มผ้าริ้ว / หนัง PVC, หนัง PU, หนัง PD, หนังผ้าไหม, ลายผ้าไหม, หนังเทียม, หนังช้าง, หนังวัว, หนังเงา, หนังบายแคส, ยางอัด, ฟองอัด, ผ้าไมโครสปัน, ยาง PE, ผ้ากำมะหยี่, หุ้มผ้าแจ็กการ์ด, โครงไม้ปาติเกิล, โครงเตียงไม้จริง, เสริมโครงเหล็ก

พร้อมส่งและติดตั้งในเขตพื้นที่บริการ สำหรับงาน บ้าน, โรงแรม, หอพัก, อพาร์ทเม้นท์, รีสอร์ท, โรงงานผลิตและจำหน่าย, ผู้ผลิตและจำหน่าย, จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง, ราคาโรงงาน, พับติดผนัง, โครงสร้างแข็งแรง, คอนโดมิเนียม, ให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกเตียงนอน, โรงแรม, คอนโด, ร้านอาหาร, โฮสเทล, ห้องพัก, สำนักงาน, งานราชการ, งานประมูล, งานโครงการ, ส่วนราชการ, มหาวิทยาลัย ต่างๆ          

 ปิดผิวโฟเมก้า, เคลือบอะคลิลิคไฮกรอส, pantip, พันทิป, ขาตั้งเตียง, แบบฐานทึบ, โซฟาเบด, สไตล์โมเดิร์น, หรูหรา, มาตรฐาน, ชั้นวางของ, ฟังก์ชั่นเก็บของได้, แขวน, สูง, ต่ำ, เตียงเสริม, กล่องเก็บของใต้เตียง, เอนกประสงค์, ประหยัดพื้นที่, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ไม่ต้องเพิ่มขนาดห้อง, พื้นที่ห้องจำกัด, ฟูก, ยางพารา, บล็อกสปริง, พ็อกเก็ตสปริง, กลไกสปริงโหลด, ฟองน้ำอัด, ไม้แท้, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ยางพารา, ไม้ระแนง, ผนังสำเร็จรูป, ดึงกระดุม, ดึงคริสตัล, เมอร์ฟี่, เล็ก,  ใหญ่, ขนาด 3 ฟุต, 3.5 ฟุต, 4 ฟุต, 5 ฟุต, 6 ฟุต, เดย์เบด, เตียงสีขาว, สีโอ๊คดำ, ลายไม้, สีตามใจชอบ, ติดตั้งฟรี, ลอยตัว, บิ้วท์อิน, เกรด A, ใช้งานง่าย, แปลก, พิเศษ, รูปแบบใหม่, ทันสมัย, ดีไซน์เก๋, มีสไตล์, คุณภาพ, รุ่นใหม่, ป้องกันฝุ่น, สุขภาพ, ปวดหลัง, นุ่ม, แข็งแรง, ทนทาน, รับน้ำหนัก, จัดส่งจริง, จัดส่งถึงบ้าน, รีวิว, บ้านและสวน, ไอเดียแต่งบ้าน

Storage, Bedroom, Headboard, pocket spring, PU, Single size, King size, Queen size, vintage, classic, modern, luxury, loft, leather, living, interior, decoration, home decor, furniture, condo, hotel, hostel, resort, restaurant, auction, education, public, private sectors, apartment, Lazada, Design bedroom, Bed mattress with drawer head, Bed base and furniture production base, Bedside cabinet with drawer Bed Base

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว-บิ้วอิน, ผิวโฟเมก้า, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ปาติเกิ้ล, ยางพารา, ฟองน้ำ, ระแนง, อุปกรณ์เตียงผนัง, พื้นเตียงไม้, ประหยัดพื้นที่, คุณภาพสูง, ป้องกันฝุ่น, กลไกลสปริง, กล่องใส่ของข้างที่นอนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, กว้างขึ้น, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ผลิตและจำหน่าย, ทางเลือกใหม่, ลอยตัว, บิ้วอิน, เก็บของได้, แบบฝัง, กรอบเตียงผนัง, นวัตกรรมดีไซน์ล่าสุด, ไม่ต้องเพิ่มขนาดห้อง, กะทัดรัด, แบบลิ้นชัก, ราคาถูก, อพาร์ทเมนท์, ไม้จริง, สีพ่น, Bedside cabinet, อุปกรณ์ทำที่นอน, โต๊ะกลางสไตล์โมเดิร์น, ไม้ท๊อปกระจก, สไตล์คอนเทมโพรารี, โต๊ะข้างโซฟาพร้อมลิ้นชัก, โต๊ะกลางหินอ่อน, แบบเตียงทันสมัย ไม่มีตกยุค, เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่น้อย, ประหยัดค่าตกแต่ง, ลดการใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

กลุ่มลูกค้าเตียงนอน, ผิวโฟเมก้า, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ปาติเกิ้ล, ไม้บล็อคบอร์ด, ที่นอนฟองน้ำอัด, หัวเตียงหุ้มฟองน้ำ, แบบดึงกระดุม, แบบดึงคริสตัล, เตียงแขวน, เฟอร์นิเจอร์ผนัง, กลไกลเตียงผนัง, พื้นเตียงไม้หุ้มผ้า, ประหยัดพื้นที่, พร้อมหัวเตียง, รูปแบบใหม่, คุณภาพ, ป้องกันฝุ่น, กล่องใส่ที่นอนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, กว้างขวาง, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่, มีสไตล์

Bed-One ฐานรองที่นอนหุ้มหนังไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอน รุ่น Bed-One ฐานรองที่นอนหุ้มหนังไม่มีหัวเตียงเป็น ฐานรองที่นอนหุ้มหนัง เตียงบล็อคสี่เหลี่ยม  รูปลักษณ์ภายนอกเป็นเตียงสี่เหลี่ยมทึบ ไม่มีลิ้นชักสำหรับใส่ของ เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก วัสดุด้านในเป็นโครงสร้างไม้จริง(ไม้สยา)ปิดด้วยไม้ปาติเกิ้ลที่มีความหนา 15 มิลลิเมตร. ฐานเตียงมีความสูง 32 เซนติเมตร ยาว 205 เซนติเมตร.

ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักเก็บของหุ้มหนัง Leather drawer Bed base ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่มีหัวเตียง Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed

ฐานรองที่นอน รุ่น Bed-One ฐานรองที่นอนหุ้มหนังไม่มีหัวเตียง เป็น ฐานรองที่นอนหุ้มหนัง เตียงบล็อคสี่เหลี่ยม  รูปลักษณ์ภายนอกเป็นเตียงสี่เหลี่ยมทึบ ไม่มีลิ้นชักสำหรับใส่ของ เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก วัสดุด้านในเป็นโครงสร้างไม้จริง(ไม้สยา)ปิดด้วยไม้ปาติเกิ้ลที่มีความหนา 15 มิลลิเมตร. ฐานเตียงมีความสูง 32 เซนติเมตร ยาว 205 เซนติเมตรเป็นฐานแบบไม่ติดขาตั้ง จึงทำให้ลดปัญหาเรื่องความสกปรกใต้ ฐานรองที่นอนหุ้มหนัง มีขอบเตียงขึ้นมาเพื่อล็อคที่นอน ไม่ให้ที่นอนเลื่อนหลุดจากเตียง   มีปุ่มพลาสติกขนาดใหญ่ติดใต้ฐานรองที่นอน เพื่อป้องกันความเสียหายของฐานเตียงนอน  เป็น ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักเก็บของหุ้มหนัง Leather drawer Bed base ที่มุ่งเน้นความประหยัดผสานความเรียบหรู นิยมมากในงานโครงการ หอพัก อพาร์ทเมนท์ วัสดุที่ใช้เน้นวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน วัสดุหุ้มมีให้เลือกหลายแบบหลายสี

ตัวเตียงนั้นทำมาจากโครงสร้างด้วยไม้เป็นหลัก ถูกออกให้มีระบบโครงสร้างเตียงที่แข็งแรง โดยการยึดโครงสร้างเตียง 12 จุด ซึ่งระบบการสร้างโครงเตียงแบบนี้ ทำให้เวลาเรานอนไม่เกิดเสียงดังรบกวน เหมือนเตียงไม้ธรรมดาๆ ทั่วไปที่อาจจะมีเสียงในการพลิกตัวขณะที่นอน นอกจากนั้นการรองรับน้ำหนัก ยังสามารถรองรับหนักการนอนได้ถึง 800 ถึง 1000 กิโลกรัม เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรานอนบนเตียงนอนตัวนี้จึงเป็นการนอนหลับอย่างสบาย

 Bed-One ฐานรองที่นอนหุ้มหนัง ไม่มีหัวเตียง    ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียงฐานรองที่นอนหุ้มหนัง เหมาะสมทั้งอพาร์ทเมนท์ และคอนโดมิเนียม

การเลือกเตียงหรือฐานรองเตียงนั้นไม่ใช่เรื่องยาก อยู่ที่ใจ ความรู้สึก และความชอบเท่านั้น ถือว่าง่ายกว่าเลือกซื้อที่นอนเยอะมากๆ ให้ความสำคัญให้เวลาในการเลือกซักนิด  รับรองว่า จะได้ของที่คุ้มค่าตามคุณภาพการใช้งานจริง ๆ อย่างแน่นอน กุลทอง จึงได้คิดนวัตกรรม เตียงหุ้มหนัง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน ได้ใช้ ฐานรองเตียง ที่มีคุณภาพและมีราคาที่สามารถจับต้องได้

มีขอบเตียงกับที่นอนเลื่อนไปมา

ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, Leather drawer Bed base,  Bedding Furniture,  Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed               ฐานรองที่นอน รุ่น Bed-One เป็น ฐานเตียงหุ้มหนัง ที่มีขอบเตียง เพื่อช่วยทำให้ที่นอนไม่เลื่อนไป-มา ช่วยให้ผ้าปูที่นอนไม่หลุดง่าย ทำให้ลูกค้าทุกท่าน ไม่ต้องกังวลกับปัญหา ที่นอนเลื่อน หรือ ต้องคอยสอดผ้าปูที่นอนที่หลุดเป็นประจำ


ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักเก็บของหุ้มหนัง Leather drawer Bed base, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่มีหัวเตียง, Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed รุ่นต่างๆ

ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักเก็บของหุ้มหนัง Leather drawer Bed base ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่มีหัวเตียง Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bedฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักเก็บของหุ้มหนัง Leather drawer Bed base ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่มีหัวเตียง Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bedฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักเก็บของหุ้มหนัง Leather drawer Bed base ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่มีหัวเตียง Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bedฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักเก็บของหุ้มหนัง Leather drawer Bed base ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่มีหัวเตียง Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed


หนังพีวีซี (PVC) 

หนังพียู (PU) 

หนังพียูลายผ้าไหม

วัตถุดิบหลักในการผลิตการผลิต ฐานรองที่นอน เตียงลิ้นชักเก็บของหุ้มหนัง Leather drawer Bed base, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่มีหัวเตียง, Bedding Furniture,  Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed/The main raw material in the production.

         ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, Leather drawer Bed base,  Bedding Furniture,  Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed    

         ฐานรองที่นอนเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักราคาโรงงาน, โรงงานผลิตฐานรองที่นอนหุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงบล็อคหุ้มหนังมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียงดีไซน์, ฐานรองที่นอนดีไซน์หุ้มหนังแบบมีลิ้นชักพร้อมหัวเตียง, ฐานรองเตียงที่นอนพร้อมหัวเตียงดีไซน์หุ้มหนังมีลิ้นชัก, เตียงลิ้นชักพร้อมหัวเตียงบุหนังดีไซน์, รับซ่อมหุ้มเบาะฐานรองที่นอนโซฟาเบดราคาโรงงาน, ฐานรองที่นอนดีไซน์พร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ฐานรองที่นอนพร้อมลิ้นชัก, Bed base with leather bed with drawer factory price, Bed base drawer leather with headboard

          www.kulthong.com  KulThong Design กุลทอง Tel : 083-6830827  Line : kulthong007  #ฐานรองที่นอน #ฐานรองเตียง #ฐานเตียงนอน #ฐานเตียง #เตียงลิ้นชัก #ตู้ลิ้นชักข้างเตียง #เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน #เตียงหนัง #ฐานรองที่นอนเตียงลิ้นชัก #ฐานเตียงนอนดีไซน์ #KulThong #กุลทอง #บล็อคเตียง #ฐานแบบมีลิ้นชัก #เตียงลิ้นชักเก็บของ #ที่นอนลิ้นชัก #เตียงนอนเก็บของ #เตียงบล็อกหุ้มหนัง #เตียงดีไซน์ #เตียงบุหนัง #เตียงสั่งผลิต #เตียงเด็ก #เตียงวินเทจ #เตียงนอนราคาถูก #เตียงเก็บของ #ชุดห้องนอน #ขายเตียงนอน #ฟูกที่นอน #ฐานแบบไม่มีหัวเตียง #หัวเตียงดีไซน์ #เตียงนอนสั่งทำ #เตียงนอนสวย #เตียงแบบมีลิ้นชัก #ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง #เตียงเจ้าหญิง #โซฟา #ราคาถูก #หัวเตียงหุ้มหนัง #ตู้ข้างเตียง #เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น #ฐานไม่มีหัวเตียง #ซ่อมหุ้มเบาะ #โรงงานผลิตและจำหน่าย #เตียงนอน #เตียงดีไซน์พร้อมหัวเตียง #เตียงสไตล์โมเดิร์น #ที่นอน #ห้องนอน #จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง #เตียงนอน #เตียงเอนกประสงค์ #เตียงนอนสั่งผลิต #เตียงนอนดีไซน์ #โซฟาเบด #mattress #LeatherdrawerBedbase #bed #beddesign #furniture #BeddingFurniture #HeadBoardboxbedframe #BedDesign #Sofabed #DrawerBedBase #LeatherBedding # MattressBase

ฐานรองที่นอน, เตียงลิ้นชักเก็บของ, เตียงบล็อคหุ้มหนัง, ซ่อมหุ้มเบาะโซฟาราคาโรงงาน, ฐานเตียงนอนดีไซน์, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, ที่นอนลิ้นชัก, เตียงนอนสั่งทำ, เตียงลิ้นชักหุ้มหนังไม่มีหัวเตียง, เตียงหุ้มหนัง, ตู้ข้างเตียง, โซฟา, เตียงเก็บของ, เตียงบล็อค, ไม่มีหัวเตียง, ที่นอน, เตียงนอนเก็บของ, เตียงสไตล์โมเดิร์น, เตียงเอนกประสงค์, เตียงหุ้มหนังโมเดิร์น, เตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, เตียงบุหนัง, เตียงสั่งทำ, เฟอร์นิเจอร์เตียงนอน, ฟูกที่นอน, โรงงานผลิตและจัดจำหน่าย, ฐานรองเตียง, ฐานเตียง, เตียงนอน, ดีไซน์, เฟอร์นิเจอร์, ชุดห้องนอน, เตียงมีลิ้นชัก, เก็บของใต้เตียง, หัวเตียงดีไซน์, เตียงเด็ก, เตียงวินเทจ, โต๊ะหัวเตียง, Mattress base, Bed base, Drawer base, Leather bed, Bed Frame, Head Board, Modern Leather Bed, Leather drawer Bed base, Bedding Furniture, Head Board box bed frame, Bed Design, Sofa bed

 

เตียงแบบมีลิ้นชักเก็บของ, ฐานเตียงลิ้นชักหุ้มหนัง, บล็อคเตียง, ฐานรองแบบไม่มีหัวเตียง, เตียงนอนพร้อมหัวเตียงแบบมีลิ้นชัก, ตู้ข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก, เตียงหัวเบาะ, เตียงพร้อมที่เก็บของ, เตียงเหล็กกล่อง, เตียงพับติดผนัง, เตียงนอนพับเก็บได้, หัวบุเตียงนอน, เตียงหัวเสาหุ้มผนัง, กล่องเก็บของใต้เตียง, เตียงเคลือบเมลามีน, เตียงสั่งผลิต, เตียงกำมะหยี่, หัวเตียงหุ้มหนัง, เตียงแนวตั้ง, แนวนอน, เตียงคลาสสิค, เตียงลอฟท์, เตียงการ์ตูน, เตียงเจ้าหญิง, เจ้าชาย, เตียงหัวแบน, เตียงน่ารัก, เตียงคู่, เตียงเดี่ยว, เตียงลิ้นชัก, เตียงนอนดีไซน์, ฐานรองที่นอนพร้อมหัวเตียง, ขายเตียงนอน, เตียงหุ้มหนังเทียม, หุ้มหนังแท้, เตียงนอนวินเทจ, เตียงนอนราคาถูก, เตียงไม้, เตียงสองชั้น, เตียงพร้อมที่เก็บของ, เตียงยกพื้น, เตียงแบบยกสูง, เตียงแบบมีลิ้นชักเก็บของพับติดผนัง, เตียงไม้หุ้มหนัง, เตียงเหล็ก, เตียงสองชั้น, เตียงดีไซน์, เตียงเคลือบเมลามีน, เตียงเกรดพรีเมี่ยม, เตียงพับ, โครงเตียง, เตียงผนังหลากหลายรุ่น, เตียงยกพื้นเตียงขึ้นได้, โครงเตียงสูง / ต่ำ, ขาเตียง, เตียงซ่อน

 

เบาะรองที่นอน, ที่นอนเป่าลม, ที่นอนปิคนิค, ห้องนอน, ชุดเครื่องนอน, ที่นอนสปริง, ที่นอนยางพารา, พ็อกเก็ตสปริง, ที่นอนพับ, ที่นอนหุ้มผ้า, เตียงนอนโฮมโปร, หมอนยางพารา, หมอนรองคอ, หมอนผ้าห่ม, หมอนอิง, บางโพ, index, โต๊ะข้างเตียงพร้อมลิ้นชัก, การนอน, พักผ่อน, ของตกแต่งบ้าน, เครื่องนอน, หมอนหนุน, นอนหลับสบาย, ที่นอน 2 ชั้น, ที่นอนเพื่อสุขภาพ, ที่นอนใยมะพร้าว, ที่นอนหุ้มผ้าริ้ว / หนัง PVC, หนัง PU, หนัง PD, หนังผ้าไหม, ลายผ้าไหม, หนังเทียม, หนังช้าง, หนังวัว, หนังเงา, หนังบายแคส, ยาง PE, ผ้ากำมะหยี่, หุ้มผ้าแจ็กการ์ด, โครงไม้ปาติเกิล, โครงเตียงไม้จริง, เสริมโครงเหล็ก

พร้อมส่งและติดตั้งในเขตพื้นที่บริการ สำหรับงาน บ้าน, โรงแรม, หอพัก, อพาร์ทเม้นท์, รีสอร์ท, โรงงานผลิตและจำหน่าย, ผู้ผลิตและจำหน่าย, จำหน่ายทั้งราคาปลีกและขายส่ง, ราคาโรงงาน, พับติดผนัง, โครงสร้างแข็งแรง, คอนโดมิเนียม, ให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกเตียงนอน, โรงแรม, คอนโด, ร้านอาหาร, โฮสเทล, ห้องพัก, สำนักงาน, งานราชการ, งานประมูล, งานโครงการ, ส่วนราชการ, มหาวิทยาลัย ต่างๆ          

 ปิดผิวโฟเมก้า, เคลือบอะคลิลิคไฮกรอส, pantip, พันทิป, ขาตั้งเตียง, แบบฐานทึบ, โซฟาเบด, สไตล์โมเดิร์น, หรูหรา, มาตรฐาน, ชั้นวางของ, ฟังก์ชั่นเก็บของได้, แขวน, สูง, ต่ำ, เตียงเสริม, กล่องเก็บของใต้เตียง, เอนกประสงค์, ประหยัดพื้นที่, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ไม่ต้องเพิ่มขนาดห้อง, พื้นที่ห้องจำกัด, ฟูก, ยางพารา, บล็อกสปริง, พ็อกเก็ตสปริง, กลไกสปริงโหลด, ฟองน้ำอัด, ไม้แท้, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ยางพารา, ไม้ระแนง, ผนังสำเร็จรูป, ดึงกระดุม, ดึงคริสตัล, เมอร์ฟี่, เล็ก,  ใหญ่, ขนาด 3 ฟุต, 3.5 ฟุต, 4 ฟุต, 5 ฟุต, 6 ฟุต, เดย์เบด, เตียงสีขาว, สีโอ๊คดำ, ลายไม้, สีตามใจชอบ, ติดตั้งฟรี, ลอยตัว, บิ้วท์อิน, เกรด A, ใช้งานง่าย, แปลก, พิเศษ, รูปแบบใหม่, ทันสมัย, ดีไซน์เก๋, มีสไตล์, คุณภาพ, รุ่นใหม่, ป้องกันฝุ่น, สุขภาพ, ปวดหลัง, นุ่ม, แข็งแรง, ทนทาน, รับน้ำหนัก, จัดส่งจริง, จัดส่งถึงบ้าน, รีวิว, บ้านและสวน, ไอเดียแต่งบ้าน

Storage, Bedroom, Headboard, pocket spring, PU, Single size, King size, Queen size, vintage, classic, modern, luxury, loft, leather, living, interior, decoration, home decor, furniture, condo, hotel, hostel, resort, restaurant, auction, education, public, private sectors, apartment, Lazada, Design bedroom, Bed mattress with drawer head, Bed base and furniture production base, Bedside cabinet with drawer Bed Base

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว-บิ้วอิน, ผิวโฟเมก้า, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ปาติเกิ้ล, ยางพารา, ฟองน้ำ, ระแนง, อุปกรณ์เตียงผนัง, พื้นเตียงไม้, ประหยัดพื้นที่, คุณภาพสูง, ป้องกันฝุ่น, กลไกลสปริง, กล่องใส่ของข้างที่นอนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, กว้างขึ้น, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ผลิตและจำหน่าย, ทางเลือกใหม่, ลอยตัว, บิ้วอิน, เก็บของได้, แบบฝัง, กรอบเตียงผนัง, นวัตกรรมดีไซน์ล่าสุด, ไม่ต้องเพิ่มขนาดห้อง, กะทัดรัด, แบบลิ้นชัก, ราคาถูก, อพาร์ทเมนท์, ไม้จริง, สีพ่น, Bedside cabinet, อุปกรณ์ทำที่นอน, โต๊ะกลางสไตล์โมเดิร์น, ไม้ท๊อปกระจก, สไตล์คอนเทมโพรารี, โต๊ะข้างโซฟาพร้อมลิ้นชัก, โต๊ะกลางหินอ่อน, แบบเตียงทันสมัย ไม่มีตกยุค, เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่น้อย, ประหยัดค่าตกแต่ง, ลดการใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

กลุ่มลูกค้าเตียงนอน, ผิวโฟเมก้า, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้ปาติเกิ้ล, ไม้บล็อคบอร์ด, ที่นอนฟองน้ำอัด, หัวเตียงหุ้มฟองน้ำ, แบบดึงกระดุม, แบบดึงคริสตัล, เตียงแขวน, เฟอร์นิเจอร์ผนัง, กลไกลเตียงผนัง, พื้นเตียงไม้หุ้มผ้า, ประหยัดพื้นที่, พร้อมหัวเตียง, รูปแบบใหม่, คุณภาพ, ป้องกันฝุ่น, กล่องใส่ที่นอนเพิ่มพื้นที่ใช้สอย, กว้างขวาง, จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว, ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทางเลือกใหม่, มีสไตล์

โต๊ะกลางและโต๊ะข้าง/Coffee table function

“7 ข้อควรรู้ก่อนแต่ง! เลือกโต๊ะกลางให้สวยลงตัวกับห้องนั่งเล่น”

ใครบางคนกล่าวไว้ว่า โต๊ะกลางในห้องนั่งเล่นนั้นก็เหมือนลิปสติกสีสวยบนเรียวปากของนางแบบ ถ้าไม่มีหรือเลือกไม่ดีก็อาจทำให้ได้ลุคที่ดูสวยไม่เสร็จ !!  วันนี้มี 7 ข้อควรรู้ ! ก่อนแต่งห้องนั่งเล่นมาฝากกัน เพื่อช่วยคุณเลือกโต๊ะกลางที่ใช่ให้ห้องนั่งเล่นได้ง่ายขึ้น

1.ขนาด เริ่มต้นจากดูขนาดพื้นที่ห้องนั่งเล่นก่อนว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหน เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจว่าต้องการโต๊ะกลางขนาดเท่าไหร่  ถ้าโต๊ะกลางเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก็ควรเลือกที่มีความยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวโซฟา ส่วนความสูงที่เหมาะสมนั้น โต๊ะกลางควรสูงเสมอกับเบาะนั่งโซฟา หรือเตี้ยกว่าเบาะที่นั่งไม่เกิน 1-2 นิ้ว

2.รูปทรง หากที่บ้านคุณมีเด็กหรือสัตว์เลี้ยง แนะนำให้เลือกดีไซน์โต๊ะกลางทรงรีหรือทรงกลม เพราะขอบโต๊ะที่โค้งมนจะปลอดภัยกว่าขอบมุมที่แหลมคมของโต๊ะสี่เหลี่ยม

3.ฟังก์ชั่น อีกปัจจัยที่สำคัญคือ ต้องรู้ว่าคุณต้องการจะใช้งานโต๊ะกลางเพื่ออะไร…ไว้วางรีโมท วางหนังสือ หรือจัดเก็บสิ่งของ เพื่อจะได้มองหาโต๊ะกลางที่มีฟังก์ชั่นช่องหรือลิ้นชักมาตอบความต้องการใช้งานของคุณ หรือถ้าคุณต้องการโต๊ะกลางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เพราะต้องการเคลียร์พื้นที่ในห้องนั่งเล่นให้ดูโล่งกว้างทุกครั้งที่มีปาร์ตี้ คุณอาจต้องเลือกใช้โต๊ะกลางที่มีดีไซน์เพรียวบาง น้ำหนักเบา หรือมีล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

4.วัสดุ  ลองพิจารณาดูว่าคุณต้องการวัสดุหรือผิวสัมผัสอะไรใหม่ๆ ให้ห้องนั่งเล่นหรือไม่ ? คุณต้องการวัสดุที่ให้ลุคเป็นธรรมชาติหรือวัสดุที่ให้ลุคหรูหรา ? วัสดุแต่ละประเภทย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน โต๊ะกลาง ท็อปกระจกผสมโครงสร้างทองเหลืองหรือสแตนเลสจะให้ความรู้สึกหรูหรา  ส่วนวัสดุไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่น หรือโต๊ะกลางจากวัสดุอะคริลิคสีโปร่งใส ก็ทำให้ห้องนั่งเล่นของคุณดูสวยเก๋ในลุคโมเดิร์น

5.สไตล์ ลองพิจารณาดูว่าสไตล์การแต่งห้องนั่งเล่นที่คุณต้องการคือสไตล์ไหน หรือต้องการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความอบอุ่นแบบย้อนยุค ถ้าคุณชอบสไตล์แบบร่วมสมัย อาจเลือกโต๊ะกลางดีไซน์เรียบเท่ หรือถ้าอยากได้ลุคแบบคันทรี ก็ต้องเลือกเป็นโต๊ะไม้ดีไซน์ที่ดู Rustic หรือดูดิบนิดๆ  และลองพยายามสร้างความลงตัวระหว่างโซฟาและโต๊ะกลางของคุณ เช่น หากในห้องนั่งเล่นของคุณเป็นโซฟาดีไซน์หรูหรา ก็น่าจะลงตัวกับโต๊ะกลาง ท็อปกระจกโครงขาโลหะ หรือถ้าโซฟาของคุณมีดีไซน์เพรียวบาง คุณอาจเลือกโต๊ะกลางดีไซน์เป็นหีบหรือกล่องเก็บของ ก็เท่ไปอีกแบบ

6.สีสัน คุณต้องการให้โต๊ะกลางช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับห้องนั่งเล่น หรือต้องการให้กลมกลืนไปกับการตกแต่งโดยรวมของห้อง ? ถ้าโซฟาของคุณเป็นโทนสีกลางๆ การเลือกโต๊ะกลางสีสดใสจะช่วยสร้างจุดสนใจให้ห้องนั่งเล่น แต่ถ้าชอบความสวยแบบกลมกลืน ก็ควรเลือกโต๊ะกลางที่มีเฉดสีในโทนเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักในห้อง

7.การจัดวาง ควรจัดวางโต๊ะกลางให้ห่างจากโซฟาประมาณ 30-45 ซม. เพราะเป็นระยะห่างที่พอเหมาะ สำหรับการเอื้อมหยิบสิ่งของหรือยืดเหยียดขาของคุณ และเว้นพื้นที่ว่างระหว่างโต๊ะกลางและชั้นวางทีวีไว้ประมาณ 60-80 ซม. สำหรับพื้นที่ทางเดิน

แต่ถ้ายังหาโต๊ะกลางดีไซน์ที่ถูกใจไม่เจอ…งั้นลองทำอะไรที่นอกกรอบดูบ้าง !  เพราะเฟอร์นิเจอร์ที่จะจัดวางไว้ข้างหน้าโซฟานั้น อาจไม่จำเป็นต้องเป็น “โต๊ะกลาง” เสมอไป คุณอาจเลือกใช้เป็นหีบดีไซน์เก๋ๆ หรือเป็นสตูลตัวใหญ่ (เผื่อคุณอยากใช้เป็นที่วางพักเท้าได้ด้วย) หรืออาจใช้โต๊ะข้างตัวเล็กๆ สัก 2-3 ตัว มาจัดวางด้วยกันเป็นกลุ่ม…เพียงเท่านี้ ก็ช่วยสร้างลุคสวยใหม่ๆ ให้ห้องนั่งเล่นของคุณได้แล้ว